Puljer til udvikling af Hedensted Kommunes landdistrikter

Landdistriktspuljerne 2018

Lille landdistriktspulje kan søges om støtte på op til 7.500 kr. – se mere og find ansøgningsskema i linket herunder:

Lille-landdistriktspulje-2018

Den store landdistriktspulje kan  søge om søtte på op til 25.000 kr. – se mere og find ansøgningsskema i linket herunder:

Stor-landdistriktspulje-2018

Lokal Udviklings Pulje (LUP Puljen)

Puljen fokuserer på, at:

  • Det skal blive bedre at bo i lokalområderne
  • Branding som kan være med til at skabe bosætning
  • Plan for udviklingen i lokalområderne

Projekter kan søge op til 50% medfinansiering fra LUP puljen!

Læs mer og se hvad der kan søges støtte til i strategi for puljen og hent ansøgningsskema (Word format):

strategi LUP Pulje 2018

Ansøgningsskema-LUP-Puljen-2018