Det Fælles Landdistriktsråd og lokalrådene

Lokalområderne/rådene

I Hedensted Kommune er der 30 lokale råd som varetager udvikling mm i de enkelte lokalområder. Lokalrådene vælger en person fra hver til at repræsentere sig i Det Fælles Landdistriktsråd.

Det Fælles Landdistriktsråd vælger en bestyrelse på generalforsamling, Hedensted Kommune udpeger en repræsentant fra byrådet til deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen for Det Fælles Landdistriktsråd

Bestyrelsen består af:
Bent Sørensen
Pie Munksgaard
Peter Altenborg – formand
Peter Andersen
Per Heller
Gert Winther
Karl Ole Knudsen
Torsten Petersen
Carsten Clausen

Koordinator for Det Fælles Landdistriktsråd:
Susanne Ernst – telefon 21 70 08 23, mail: susanne.ernst@hedensted.dk

Vedtægter godkendt GF ændringer 2016